Indmeldelse - voksen

Betalingsservice
Vi opfordrer til at der tilmeldes til betalingsservice ifm. indmeldelsen. Hvis tilmelding til betalingsservice ikke foretages, bliver der pålagt administrationsgebyr på 50 kr. på næste opkrævning.

Antal deltagere: {participants_count}